Phân biệt giữa bất động sản và động sản?

Phân biệt giữa bất động sản và động sản?

Luật dân sự 2015 chia tài sản ra làm 2 loại là bất động sản và động sản, những tài sản được xếp vào bất động sản ở phạm vi khái hẹp, cụ thể như sau:

– Bất động sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

– Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.


Bất động sản là tài sản nhưng khác với các tài sản khác là không thể di dời, dịch chuyển được, theo cách hiểu này thì bất động sản là đất đai và các tài sản liên quan đến đất đai được xác định bởi vị trí của đất

Động sản là những tài sản không phải bất động như tiền, xe hơi, xe máy… có thể trao đổi buôn bán ,có thể di chuyển được

Theo quy định thì Chủ sở hữu/ sử dụng bất động sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật, đối với động sản thì tùy từng loại tài sản.

So sánh sự giống và khác nhau

– Giống nhau: đều là một loại tài sản

– Khác nhau:

+ Bất động sản: Không di dời được, phải đăng ký sử dụng, đăng ký sở hữu

+ Động sản: Di dời được, không phải đăng ký sử dụng/ đăng ký sở hữu trừ một số trường hợp theo luật định

Ý nghĩa của việc phân chia tài sản thành bất động sản và động sản 

Đây là cách phân loại tài sản phổ biến và chủ yếu trên thế giới, cách phân loại tài sản như vậy có ý nghĩa đối với việc xây dựng pháp luật cũng như áp dụng vào pháp luật thực tiễn.

Tài sản là bất động sản, bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật.

Tài sản là động sản thì không phải đăng ký. Nhưng có một số động sản đặc biệt được quy định riêng và bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật. Cụ thể bao gồm:

– Đăng ký tàu biển theo quy định tại Nghị định 161/2013/NĐ-CP

– Đăng ký phương tiện nội thủy địa theo quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 sửa đổi bổ sung năm 2014

– Đăng ký tàu cá theo quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT

– Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

– Đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo quy định tại Nghị định số 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

– Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt theo quy định tại Thông tư 21/2018TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

– Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định tại Luật Di sản văn hóa 2001 sửa đổi năm 2009

– Đăng ký tài sản là vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lưu ý: việc đăng ký tài sản phải được công khai.

Khang Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.